Ontstaan

Zeeboot CRESCENT BEAUNE aan kade 0986 foto 1.JPG

Oprichter Robert Eggerding startte ruim zestig jaar geleden in Amsterdam met een veembedrijf. Daarin werden metalen opgeslagen voor de London Metal Exchange (LME). Toen de LME naar verloop van tijd evenwel Rotterdam aanwees als enige opslaghaven in Nederland, besloot Eggerding niet mee te verhuizen. Men bleef in Amsterdam en was daarom genoodzaakt, op zoek te gaan naar een andere invulling van de activiteiten.

Met inmiddels de heer Willem van der Linde aan het hoofd van het bedrijf, ging Eggerding zich in de jaren zestig toeleggen op de opslag van industrie mineralen. Aanvankelijk waren dat met name minerale zanden. Als aanbieder van deze (vaak strategische) opslag, werd Eggerding de intermediair tussen een aantal internationale mijnbouwbedrijven (die geen eigen distributie hadden) en grote handelshuizen (die de distributie voor hun rekening namen). Op die manier vervulde Eggerding lange tijd een essentile bufferfunctie tussen mijnbouw en industrie. Een functie, die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Om zich verder te onderscheiden in een wereld van toenemende concurrentie besloot Eggerding te investeren in processing waarmee meer toegevoegde waarde kon worden gecreƫerd. Een mijlpaal in de verdere ontwikkeling van Eggerding.

top top