Expansie

Eggerding maalfabriek interieur - 9.jpg

De wortels van Eggerding liggen in Amsterdam. Daar is het allemaal begonnen. Maar, wie mee wil in de wereld van de industrie mineralen, moet steeds meer over de grenzen kijken. Stappen zetten. Dichterbij zowel producenten als eindafnemers.

De eerste van die stappen werd in 1993 gezet met de vestiging van een maalbedrijf en een productiebedrijf voor keramische maalkogels in Duitsland.

Die keuze voor Duitsland (waar overigens - in tegenstelling tot in Nederland, met alleen droge bewerkingen - uitsluitend zogenoemde 'natte bewerking' wordt toegepast) berustte op een drietal doorslaggevende factoren.

De eerste daarvan was, dat in Duitsland veel meer specialistische kennis aanwezig was. Dat gold voor de natte bewerking, maar met name ook voor de keramische productie. Daarnaast speelde een rol dat in Duitsland een belangrijke afnemersgroep voorhanden was. En tenslotte vormde de vestiging in Urmitz, vlakbij Koblenz, aan de Rijn (in het Mittelrheingebiet) een goede springplank naar belangrijke productiecentra elders in Europa.

De markt voor (gemalen) producten bleef zich verder ontwikkelen, wat het voor Eggerding mogelijk maakte uit te kijken naar locaties buiten Europa. In eerste instantie werd de blik daarbij gericht op landen waar belangrijke bronnen van industrie mineralen aanwezig waren. Het was dan ook een logische stap, toen in 1995 gestart werd met een vestiging in Zuid-Afrika.

In samenwerking met een belangrijk Zuid-Afrikaans mijnbouwbedrijf vestigde Eggerding zich op de locatie Richards Bay in Kwazulu Natal. Met een bewerkingsbedrijf ( en later handelsactiviteiten daar aan toegevoegd ) werden van hieruit de Afrikaanse markt (ten Zuiden van de Sahara) en de Aziatische markt benaderd.

Al vrij snel na de start leidde dit partnership (in 1997) tevens tot een gezamenlijke handelsactiviteit in Amsterdam. De oorspronkelijke bedoeling hiervan was om de producten van het Zuid-Afrikaanse mijnbouwbedrijf in Europa te vertegenwoordigen. Deze handelsfirma opereert nu onder de naam Europe Minerals.

Nadat Eggerding besloot de aandelen van haar partner over te nemen, kwamen zowel het maalbedrijf in Zuid-Afrika als de handelsfirma in Amsterdam volledig in eigendom van Eggerding.

De jongste ontwikkelingen laten zich zien in het opzetten van een kantoor in Hong Kong, in 2006. Eggerding kiest er hiermee voor om de positie in Azi te intensiveren en zet hiermee een belangrijke stap op de grootste groeimarkt van de toekomst.

top top